Så fungerar ett besök

När du kommer till din förbokade tid (bokning gör du här på hemsidan).

Du börjar alltid med att anmäla dig och betala i träningscentrets reception innan du går vidare in till sjukgymnastkliniken.

Ditt första besök inne hos sjukgymnasten

Vid första besöket får du berätta om dina besvär och sjukdomshistoria. Sedan gör sjukgymnasten en noggrann undersökning för att ställa diagnos. Slutligen sammanfattar sjukgymnasten resultatet av undersökningen och rekommenderar lämplig behandling.

Behandling – 2:a besöket framåt

Nu påbörjas behandlingen/rehabiliteringen. Behandlingsstrategi bestäms utifrån sjukgymnastens rekommendationer och dina mål. Varje behandling anpassas naturligtvis efter individ, skada och kundens förutsättningar.

I många fall kan det vara fördelaktigt att kombinera manuella behandlingar på brits med träning samt råd och tips om hållningskorrektion och ergonomi, i andra fall fokus på aktiv träning.

Fördelen med att rehabilitera sig på ett gym

Att behandlingen är förlagd till en frisk träningsmiljö tror vi är en mycket positiv faktor för en effektiv och lyckosam rehabilitering.

Att vi därtill har tillgång till i stort sett alla träningsredskap, konditionsmaskiner, gruppträningssal för enskild coaching av hopp och löpövningar, fräscha och ändamålsenliga behandlingsrum, är heller ingen nackdel. När det är dags att ta steget vidare från behandling till återuppbyggnad flyttas rehabiliteringen från behandlingsrummet till träningsytan.

Här kan du rehabilitera dig i en frisk och välkomnande miljö där du även kan fortsätta din träning på egen hand. Sjukgymnasten fungerar som en coach och hjälper dig med en träningsrehabilitering som är anpassad efter dina besvär och individuella förutsättningar.