Axel

Axelleden

Axellededen och skuldran utgör fundamentet för armen. Axelleden är mycket rörlig och består egentligen av 4 olika leder som samarbetar för att för att man obehindrat ska kunna orientera handen i rummet. Den stora rörligheten möjliggörs genom en förhållandevis liten benkontakt. Man kan likna leden vid en golfboll på en peg där golfbollen utgörs av överarmens ledhuvud och pegen av ledhålan på skulderbladet. Stabiliteten utgörs därför främst av några få ligament samt de senor och den muskulatur som omger leden – rotatorcuffen.

Vanliga axeldiagnoser;

Impingement

Inklämning och slitage på delar av rotatorcuffen som passerar genom det trånga utrymmet mellan nyckelbensleden och skulderbladet.

Vad du kan göra: Ta hjälp av en sjukgymnast att identifiera och förändra orsaken till besvären samt för hjälp med träning och behandling.

Skada på någon av bicepssenorna

Drabbar oftast styrketränande män runt 40 i samband med ett tungt lyft. Resulterar i en omedelbar skarp smärta samt svårighet att belasta armen. Om senan har gått helt av eller nästan helt av så förändras utseendet av bicepsmuskeln påtagligt.

Vad du kan göra: Uppsök läkare för diagnos och hänvisning till vidare utredning/behandling. Om det är fästet på underarmen som har släppt så opererar man oftast tillbaka det inom ca 2-4 veckor efter olyckstillfället. Vid skada på den långa bicepssenan vid axeln är det mindre vanligt med operation.

Nyckelbensleden (AC leden)

Skadas oftast genom ett fall på utsträckt arm. Resulterar i en sträckning/skada på ledens ligament. Ibland även fraktur.

Vad du kan göra: Utredning hos läkare. Rehabilitering hos sjukgymnast.

Instabilitet

Osäkerhet när du ska göra saker med armen ovan axelhöjd. Känns ibland som axeln ska hoppa ur led. Instabilitetskänslan är det främsta symptomet, men ibland även smärta. Kommer ofta som följd av ett tidigare våld mot axeln eller hos extremt överrörliga personer.

Vad du kan göra: Pröva först styrke- och koordinationrehabilitering hos sjukgymnast. Vid svår instabilitet där axeln exempelvis hoppar ur led under sömnen är operation ett alternativ.

Idrottare och axelbesvär

Kontaktidrottare och skidåkare drabbas ibland av en skada i axeln genom ett enskilt kraftigt våld mot axeln. Den typen av skada drabbar inte sällan bicepssenans eller rotatorcuffens infästning på skulderbladet ibland med operation och relativt lång rehab som följd. Simmare är ofta överrörliga i sina axlar och drabbas inte sällan av besvär till följd av upprepat arbete i utsatta positioner. Där är lösningen sällan operation utan istället koordinations och styrketräning under en period av förändrad simträning.

Axelbesvär i samband med styrketräning               

Drabbar typiskt killar som tränar pressövningar som bänkpress eller militärpress, särskilt press bakom huvudet. Genom att upprepat träna pressövningar med dålig teknik kan man nöta sig till en skada på rotatorcuffen som är det muskelsenpaket som omger leden. Skador i främre omfånget av rotatorcuffen drabbar ofta långa bicepssenan och supraspinatus. Behandling: Hitta tillbaka till ett normalt rörelsemönster och tillse att det finns en fungerande neuromotorisk kontroll av skulderstabiliserande muskulatur. Parallellt bygga tillbaka styrkan i den skadade vävnaden genom successivt stegrad träning där tunga pressövningar är det sista steget i rehab.