Knä

Knäled

Besvär av smärta i eller runt knäleden är vanligt förekommande. Besvären påverkar den drabbades aktivitetsgrad negativt eftersom knäleden nästan alltid provoceras av belastning och rörelse. Grovt indelat kan man tala om akuta eller subakuta besvär i knäleden.

Akuta besvär får du genom ett enskilt trauma som när du vrickar knäleden, vid exempelvis innebandyspel eller basket. En allvarlig konsekvens av detta kan vara en skada på ett av korsbanden.

Subakuta besvär utvecklas gradvis och är svåra att relatera till en enskild aktivitet eller tillfälle.

Oavsett besvär så påverkas balansförmågan i och runt den påverkade knäleden. Likaså påverkas styrkan i samma ben negativt. Därför kan det vara nödvändigt att ta hjälp för att öva upp balansförmågan och träna styrkan i det påverkade benet.

Vanliga orsaker till besvär

Skadad menisk

Meniskerna ligger som två halvmåneformade apelsinklyftor i knäleden. Funktionen är att fördela tryck och optimera rörelse mellan lårben och skenben. Skada på meniskerna uppstår ibland genom en kraftig knävrickning men betydligt vanligare som ett led i åldrande och allmänt slitage. Symtom: Olika grader av svullnad och smärta vid belastning, till exempel när du går i trappor. Det brukar vara svårt att böja leden fullt ut, särskilt när man sitter på huk.

Löparknä

Smärta på utsidan av knäleden/löparknä kan vara ett tecken på skada i den yttre menisken men kan även bero på att det så kallade Iliotibialbandet skaver mot knäledens utsida.
Symtom: Smärta på utsidan av knät som framkallas efter ett par kilometers löpning och håller i tills du slutar springa. Relativt ofarligt och som regel övergående på ca 6-12 veckor.

Artros

Förändring i ledbroskets struktur/artros, är även det ett led i åldrande och allmänt slitage, där vissa av ärftliga skäl drabbas värre än andra.
Symtom: Liknar dem vid meniskskada men kommer ofta mer långsamt med mindre grad av svullnad i initialskedet.


Skada på knäskålssenan

Knäskålssenan gör ett stort jobb när det gäller att överföra och kontrollera belastningen vid gång, hopp och vid löpning. Även den kan skadas genom överbelastning. Symtom: Smärta på knäts framsida vid hastig och kraftig belastning som hopp eller löpning i utförsbacke. Smärtan brukar vara enkel att lokalisera. Ofta där senan fäster in mot knäskålens underkant men ibland längre ned i senan på dess väg mot, eller i anslutning till, fästet på skenbenet.

Smärta i knävecket

Smärta i knävecket i samband med löpning kan vara ett tidigt tecken på sviktande funktion
i ländryggens diskar med påverkan på delar av ischiasnerven.
Symtom: I detta fall är knäleden felfri vid undersökning och heller inte svullen. Smärtan i knävecket provoceras när knäleden sträcks samtidigt som att höftleden är böjd.


Benhinneinflammation

Smärta på insidan av skenbenen. Beror av smärta och svaghet i muskelsenans fäste mot benet. Smärtan avtar när du vilar, men återkommer så fort du belastar benen igen.

Obs kan vara början till en stressfraktur i underbenet och bör inte ignoreras.

 Korsbandsskada

Det finns 2 ledband som går om varandra som ett kors mitt i knäleden. Ett benämns det främre och det andra benämns det bakre -korsbandet. Vanligast är skada på det främre korsbandet, ofta i samband med ett kraftig vrickning av knäleden där knät faller inåt och underbenet roteras utåt medan foten sitter fast i underlaget. Det kan ge besvär av en glappande instabil knäled med svårigheter att delta i aktiviteter som fotboll, innebandy, basket och slalom. Men det kan även ge instabilitetssymptom vid normal gång och därigenom allvarligt påverka funktionen och livskvalitén. 

Bakre korsbandskada är betydligt ovanligare och som regel allvarligare än skada på det främre korsbandet i form av den instabilitet som skadan medför. 

Vid instabilitetssymptom efter skada på något av korsbanden är det ofta nödvändigt med kirurgisk rekonstruktion/operation av korsbandet för att återskapa knäleden stabilitet och ge förutsättningar för att kunna springa,spela fotboll och åka slalom igen. Rehabilitering efter en korsbandsskada tar ofta 6-12 månader innan individen är tillbaka i aktivitet och tävlar igen.