Hand och arm

Hand och underarm

Skada i handleden med återkommande besvär är relativt vanligt. Handledsfrakturer är dessutom den vanligaste frakturtypen.

Handleden består av underarmens 2 ben och de 8 handrotsbenen.

Frakturer

Vid den typiska frakturen är det strålbenet (radius på latin) som går av i närheten av handleden.

Mindre vanligt men ändå förekommande är fraktur på något av handrotsbenen där den vanligaste är fraktur på båtbenet (scaphoideum). Det är lite känsligare och tar längre tid att läka jämfört med fraktur på radius.

Instabilitet i handleden/stukning

Efter en kraftig stukning av handleden kan besvären bli långvariga till följd av skada på ligament mellan handrotsbenen. Skadorna sker vanligtvis när man tar emot sig med utsträckt arm. Besvären består i förlängningen av smärta i samband med belastning av böjd handled (armhävning, bänkpress, dips). Biomekaniken och samspelet mellan handrotsbenen är intrikat och det är svårt att korrekt rekonstruera detta kirurgiskt varför endast personer med svåra symptom opereras. I de allra flesta fall handlar det istället om anpassad aktivitet med långsam återgång till provocerande moment.

Karpaltunnelsyndrom

Ofta, men inte alltid har den drabbade smärta på undersidan av handleden och/eller ut i hand och tumme. Ibland tillkommer försvagning av tummuskulaturen. Vanligt bland gravida. Avhjälps med antiinflammatorisk medicin, handledskena på natten, manuell behandling hos exempelvis sjukgymnast och i uttalade fall genom operation.

Tennisarmbåge/lateral epiconylalgia

Smärta i mjukdelarna över armbågsledens utsida. Provoceras vid kraftfulla handgrepp, när man bär tungt eller vid ihållande lågintensivt handarbete (vid datorn). Kan bero av förändringar i den muskulatur som bakåtböjer handleden alternativt pga en känslig nerv som passerar området.

Golfarmbåge/medial epicondylalgia

Smärta i mjukdelarna över armbågsledens insida. Provoceras vid kraftfulla handgrepp, när man bär tungt eller vid ihållande lågintensivt handarbete (vid datorn). Kan bero av förändringar i den muskulatur som framåtböjer handleden alternativt pga en känslig nerv som passerar området.