Priser

För landstinget/region Västernorrland gällande avgifter (se nedan).

Fr.o.m. 1 januari 2024 gäller 360kr/besök för vuxna över 20 år.

Avgiftsfritt för barn och ungdom upp till 20 år samt alla >85år

Uteblivet besök och återbud mindre än 24 timmar innan bokad tid debiteras med ordinarie patientavgift + 50kr.

Högkostnadskort och frikort gäller (frikortsgräns 1400 kr).

Remiss krävs ej.