OMT och Idrottsmedicin

Behandlingsmetoder

Manuell behandling som massage, stretch, triggerpunktsbehandling ledjustering/manipulation, neurodynamik etc.

Sjukgymnasten instruerar, inspekterar utförande, analyserar utförande och korrigerar teknik. När tekniken sitter så coachas därefter rehabträningen tills att delar av rehabiliteringen kan utföras av kunden på egen hand med regelbunden uppföljning och uppgradering.

Ortopedisk manuell terapi (OMT)

Specialisten har fördjupade kunskaper i undersökning och behandling av akuta och kroniska rygg, nacke och ledbesvär bl.a. genom specifikt riktad manipulation stabilisering/koordination och muskelbehandling.

Idrottsmedicin

Inom denna specialitet baseras bedömning och behandling på en noggrann analys av rörelseförutsättningar, rörelseförmåga och rörelsebeteende hos individer med skador i rörelseorganen, som uppkommit i samband med idrott.

Idrottsmedicinsk rehabilitering

Att idrott är roligt, fyller en social funktion och förhöjer livskvalitén för många är knappast en nyhet. Det är därför viktigt att den skadade idrottaren eller motionären får ett snabbt och professionellt omhändertagande för att förkorta sjukskrivningstiden och möjliggöra en återgång till önskad aktivitetsnivå. Då idrottsskador nästan undantagsvis uppstår då den aktive idrottaren utför sin aktivitet, är det lätt att förstå att skadan vanligtvis drabbar kroppens rörelse- och stödjesystem som exempelvis; ligament, leder, muskulatur eller skelett. Rehabiliteringen handlar därför om att anpassa belastningen till en nivå som den skadade vävnaden tolererar. Sjukgymnasten rådgör om anpassning av idrottsaktiviteten och coachar optimerad rehabträning utifrån skada och individ.